Fundusze europejskie

Fundusze europejskie

Dotacje unijne, dotacje UE Warszawa - Oddaj sprawy w ręce specjalistów Fiskus AB

Z satysfakcją informujemy, że nasze biuro rachunkowe doświadczenie z rozliczaniem projektów unijnych zdobywało już od środków przedakcesyjnych czyli ponad 10 lat. Znane nam są nie tylko aktualne przepisy i zasady realizacji projektów ale także napotkane przez Beneficjentów trudności i kłopoty na jakie natknęli się podczas bieżącego sprawozdawania czy też dopiero podczas kontroli projektu.

Połączenie i wykorzystanie wiedzy z zakresu księgowości, rachunkowości, podatków w połączeniu z nomenklaturą unijną jest niezbędne dla prawidłowej realizacji i rozliczania projektów finansowanych (czy współfinansowanych) ze środków unijnych. Pracowaliśmy zarówno przy projektach inwestycyjnych, badawczych jak i szkoleniowych, szkoleniowo- informacyjnych. Rozpiętość rodzajowa projektów wskazuje na rodzaj programów z jakimi mieliśmy okazję pracować od regionalnych, krajowych po udzielane bezpośrednio od rządów państw obcych.

Zdobyta wiedza i ogromne doświadczenie pozwoliło na prowadzenie szkoleń dla beneficjentów a także pracowników administracji publicznej.

Czym jest rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE?

Proces rozliczenia projektu unijnego jest rozbudowany i złożony. W najprostszej definicji stanowi sprawozdanie wykonanych zadań, prawidłowe udokumentowanie poniesionych kosztów w korelacji z umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o dofinansowanie. Wadliwe rozliczenie niesie ze sobą ryzyko finansowe, nie tylko utraty przyznanego dofinansowania a także konsekwencji prawnych.

Nikogo, kto wcześniej miał kontakt z wykorzystywaniem środków europejskich, nie trzeba przekonywać, jak ważną rolę odgrywa sprawozdawczość i rozliczanie dofinansowanych projektów. Korzystanie ze środków unijnych wiąże się z potrzebą ciągłej dbałości o najdrobniejsze szczegóły i śledzenia częstych zmiany w przepisach prawnych lub zmian ich interpretacji czy to na szczeblu krajowym czy europejskim. Dotacje unijne (dotacje UE) podlegają ścisłym i bardzo restrykcyjnym wytycznym, które wymagają od Beneficjenta wdrożenia szczególnych procedur m.in. wyboru dostawców, pracowników zajmujących się projektem, właściwego dokumentowania, księgowania i rozliczania wydatków kwalifikowanych, tak aby nie narazić firmy na powstanie wydatków, które zostaną uznane za niekwalifikowane. Aby wykluczyć problemy i przykre konsekwencje, niezbędna jest znajomość zasad prawidłowego rozliczania dotacji unijnych. To niełatwe wyzwanie w warunkach stale zmieniających się rozporządzeń i nowelizacji aktów prawnych dotyczących dotacji. Procedury związane z procesem rozliczania projektów, często powodują zniechęcenie beneficjentów do korzystania z programów pomocowych. Tak być nie musi, zadania te można powierzyć specjalistom, którzy szybko i sprawnie zrobią to za Beneficjenta.

Nasze biuro rachunkowe specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań finansowo-księgowych związanych z rozliczaniem projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej. Najwyższa jakość świadczonych przez nas usług poparta jest wieloletnim doświadczeniem i znajomością problematyki w tym zakresie. W prowadzeniu księgowości projektu unijnego priorytetem jest dla nas rzetelne, sprawne i co niezwykle ważne, terminowe rozliczanie, zgodne z podpisaną przez Klienta umową na dofinansowanie, przyjętymi wytycznymi oraz harmonogramem projektu.

Jesteśmy jednymi z najbardziej doświadczonych specjalistów obsługujących dotacje unijne w Warszawie. Naszym Klientom służymy pomocą w opracowaniu wewnętrznych procedur dotyczących obiegu dokumentów i zasad prowadzenia księgowości zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi prowadzenia wyodrębnionej księgowości na rzecz projektu.

Współpraca z naszym biurem w Warszawie to rzetelnie rozliczone dotacje unijne. Zespół naszych specjalistów, oprócz solidnej podstawy w postaci już zdobytego na przestrzeni kilku lat doświadczenia, stale poszerza wiadomości z zakresu rozliczania funduszy europejskich. Oferując kompleksowy wachlarz usług staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom Klientów, by powierzając nam rozliczanie projektów unijnych mogli być spokojni o swoją przyszłość biznesową.

Zapraszamy do współpracy

Bardzo chętnie odpowiemy na Państwa pytania, przedstawimy zalety oraz wady różnych rodzajów działalności gospodarczej oraz możliwych form opodatkowania, a także podpowiemy i wyjaśnimy w jaki sposób można uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie swojej działalności.

Skontaktuj się z nami

Copyright 2023 Fiskus AB
Powered by Projektowanie stron internetowych - Kingdom of Heaven