Kadry płace Warszawa

Kadry płace Warszawa

Dokumentacja pracownicza
w dobrych rękach

Biuro rachunkowe Fiskus oferuje kompleksowe usługi w zakresie administracji zasobami ludzkimi. Zapewniamy rzetelną i dokładną obsługę, służymy pomocą i radą we wszystkich zagadnieniach związanych z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców oraz na bieżąco informujemy Klientów o zmianach w obowiązujących przepisach.

W ramach obsługi kadrowej świadczymy m.in.:

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej;
 • przygotowywanie umów o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami Zleceniodawcy;
 • rozliczanie urlopów pracowniczych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, m.in.okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych, stosownie do przepisów Kodeksu Pracy;
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności;
 • przygotowywanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania Pracodawca jest zobowiązany;
 • sporządzanie sprawozdań z zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa do Głównego Urzędu Statystycznego;
 • nadzór i wsparcie przeprowadzania obowiązkowych szkoleń BHP.

W zakresie obsługi płacowej realizujemy m.in.:

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń, stosownie do postanowień umów, przepisów prawa, regulaminów pracy i wynagradzania;
 • sporządzanie list płac oraz raportów służących do księgowania wynagrodzeń;
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych, aktualizacyjnych;
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • rozliczenia i składanie właściwych deklaracji i zeznań do Urzędu Skarbowego;
 • sporządzanie i dystrybucja rocznych informacji o dochodach (Pit-11, Pit-8B, Pit-40).
 • Zapraszamy do współpracy

  Bardzo chętnie odpowiemy na Państwa pytania, przedstawimy zalety oraz wady różnych rodzajów działalności gospodarczej oraz możliwych form opodatkowania, a także podpowiemy i wyjaśnimy w jaki sposób można uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie swojej działalności.

  Skontaktuj się z nami

  Copyright 2024 Fiskus AB
  Powered by Projektowanie stron internetowych - Kingdom of Heaven